Poslední aktualizace - Last update: 10.5.2009. Vzhledem k množsví nových materiálů nebudu stránky dále aktualizovat. Berte je, prosím, jako pouhou ukázku ze sbírky bez jakékoliv snahy o úplnost.


Vítám Vás

na těchto stránkách, které jsou určeny k představení mé sbírky čajových obalů a k navázání kontaktu s jinými sběrateli.
Vzhledem k velkému množství papírových krabiček ve sbírce zde nejsou zobrazeny. Sbírka plechových, dřevěných a keramických obalů je zde kompletní.
Všem návštěvníkům těchto stránek předem děkuji za jejich připomínky, názory a upozornění na případnou nefunkčnost odkazů. Sběratele, kteří by měli zájem o výměnu prosím o zanechání vzkazu na níže uvedeném E-mailu.

You are welcome
on this web, which was made to introduce to you my collection of tea packaging products and to conact other collectors of tea packaging products.
Because of high number of paper boxes in my collection they are not displayed here. The collection of tin, wooden and ceramics boxes is listed here full-scale.
I will be grateful for your comments to this pages and notices about not working links. Collector, who would like to exchange, please send a message to E-mail below.Kontakt - Contact: petr.travnicek@centrum.cz

Sběratel - collector: Petr Trávníček, Praha, Czech republic
Registrováno na - Listed on: